Siła w Twoich rękach

Podczas wykonywania prac przy obwodach chłodniczych często wymagany jest odzysk czynnika chłodniczego. Firma Trane oferuje cały asortyment jednostek do odzysku czynnika chłodniczego, zapewniających wskaźnik odzyskiwania od 3 kg/min do 210 kg/min, które szybko i skutecznie wypompowują czynnik chłodniczy z agregatu.