Maksymalne wydłużenie cyklu życia sprężarki

Sprężarka jest sercem systemu HVAC. Sprężarki firmy Trane zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższej niezawodności i efektywności. Są one produkowane z bardzo precyzyjnymi tolerancjami. Zarządzanie olejem ma kluczowe znaczenie dla trwałości sprężarki.

Funkcją oleju jest nie tylko smarowanie. Należy kontrolować wiele innych parametrów. Lepkość jest krytyczna do zapewnienia, że warstewka oleju wytrzyma wysokie temperatury i rozpuszczanie oleju spowodowane obecnością czynnika chłodniczego. Dodatki przeciwdziałające zużyciu pomagają uniknąć awarii sprężarki. Skład chemiczny olejów ma krytyczne znaczenie w zarządzaniu zastosowaniami chłodniczymi i zapewnianiu poprawnej cyrkulacji oraz zwracaniu oleju do sprężarki.

Oleje firmy Trane spełniają wszystkie te wymagania i zostały opracowane i wyprodukowane specjalnie z myślą o ochronie sprężarek Trane. Są istotnym aspektem ich prawidłowego działania.