Trane Building Advantage

Zrównoważony rozwój. Twój zysk.

Korzyści dla klienta

Twój budynek i jego system HVAC to jedna z najbardziej znaczących inwestycji kapitałowych w Twojej organizacji. Po stronie operacyjnej 40 do 60% całkowitego budżetu na energię pochłaniają urządzenia chłodnicze.

Nasza misja związana z Trane Building Advantage jest jasna: dostarczenie usług, narzędzi, urządzeń i doświadczenia, które odmienią Twój budynek pod względem kosztów, wydajności i pozytywnego wpływu na środowisko.

Najważniejsze cechy

Oferta usprawnień do agregatów wody lodowej Trane Building Advantage została opracowana, aby osiągać wyniki na wszystkich poziomach obiektu, poprawiając efektywność budynku poprzez działania związane z instalacją i urządzeniami HVAC.

System Trane Building Advantage zmieni Twój system HVAC w strategiczne korzyści biznesowe:

  • Niezawodność: Świadomość, że można polegać na systemie
  • Sprawność: Uzyskiwanie oszczędności przez wyeliminowanie ukrytych kosztów
  • Środowisko: Zarządzanie instalacją przyjazną dla ludzi i planety.

Odnosząc się do Twoich celów, Trane Building Advantage oferuje trzy strategie wsparte całą gamą rozwiązań:

  • Analiza: Zebranie głównych danych z systemu i wykorzystanie ich do podjęcia świadomych decyzji.
  • Optymalizacja: Uzyskanie optymalnego działania istniejących urządzeń.
  • Modernizacja: Przeprowadzenie zakładanych działań z wykorzystaniem najnowszych technologii w celu modernizacji części lub całego systemu.

Niezależnie od tego, czy budynek jest nowy, w średnim wieku lub starszy, jego możliwości może nie są w pełni wykorzystane. Warto zatem skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Trane, aby uzyskać informacje o programie Trane Building Advantage — pozwól nam przekształcić Twój obiekt.