Zgodność z przepisami i ochrona środowiska

Firma Trane jest w pełni zaangażowana w ochronę środowiska, będąc aktywnym członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń, takich jak EPEE (Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska) i rad ds. efektu cieplarnianego. W swoim globalnym podejściu ekologicznym firma Trane zawsze przestrzega głównych międzynarodowych umów dotyczących ochrony środowiska.

Oferta części i usług firmy Trane zapewnia wyjątkowe korzyści. Nasi handlowcy są specjalistami światowej klasy. Oferują doradztwo w zakresie ochrony środowiska i aktualnych przepisów w oparciu o dostosowane do potrzeb części i rozwiązania.