Wężownice SureFit

Wężownice są najsłabszym ogniwem

Niezależnie od marki posiadanych urządzeń najbardziej prawdopodobnym miejscem uszkodzenia są wymienniki ciepła, takie jak wężownice wodne lub parowe, umieszczone wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Natura ogranicza trwałość wężownicy. Skuteczna wymiana ciepła wymaga, aby wężownice były wykonywane z cienkich metali. Metale te są narażone na stałe oddziaływanie różnych czynników od wewnątrz i na zewnątrz, takich jak środowisko oraz naprężenia wynikające z ciągłych zmian podczas cykli chłodzenia i nagrzewania.

Najbardziej typowym uszkodzeniem jest rozszczelnienie wężownicy powodujące wyłączenie instalacji klimatyzacyjnej i ewentualnie zatrzymanie pracy całego obiektu. Zanim jednak dojdzie do wycieku, w instalacji daje się zauważyć stopniowy spadek wydajności, któremu towarzyszy stopniowy wzrost zużycia energii.

Wymiana wężownicy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów:

  • Unikania nieplanowanych przestojów
  • Zmniejszenia nieplanowanych kosztów konserwacji
  • Przywrócenia wydajności urządzeń klimatyzacyjnych do stanu początkowego
  • Przywrócenia wydajności systemu, aby ograniczać koszty

Wysokiej jakości wężownice

Nasza fachowa wiedza i dbałość o szczegóły sprawią, że dostarczone wężownice SureFit będą doskonale dopasowane do danego zastosowania i będą działać zgodnie z podanymi parametrami. Zapewnij sobie spokój przez długie lata bezawaryjnej eksploatacji.

Wężownice do wszystkich zastosowań i marek urządzeń

Niezależnie od producenta posiadanych urządzeń możesz mieć pewność, że firma Trane dostarczy część zamienną, która zwiększy sprawność, ograniczy koszty energii i pozwoli szybko i sprawnie uruchomić instalację.

Wypełnij formularz pdf, podając szczegółowe specyfikacje swojego urządzenia, i prześlij do najbliższego biura handlowego Trane, aby uzyskać ofertę lub dodatkowe informacje.