Program sprawdzania stanu agregatu chłodniczego

Korzyści dla klienta

Niezawodna i efektywna praca przy niższych kosztach eksploatacji jest bezpośrednio uzależniona od sposobu konserwacji agregatu chłodniczego firmy Trane. Program kontroli stanu agregatu chłodniczego firmy Trane to szczegółowy proces oceny bieżącej wydajności urządzenia. Dysponując na miejscu odpowiednimi informacjami, specjalista ds. technicznych firmy Trane przeprowadza analizę bieżącego stanu urządzenia, a następnie przygotowuje szczegółowy raport i proponuje rozwiązania w celu polepszenia wydajności agregatu chłodniczego.

Najważniejsze cechy

Oferta firmy Trane obejmuje zarówno program podstawowy, jak i kompleksowy.

Obydwa programy uwzględniają analizę laboratoryjną próbki oleju w celu oceny skali zużycia podzespołów, jak również porównanie bieżącego składu oleju z jego pierwotną charakterystyką. W programie kompleksowym wykonywana jest analiza prądu wirowego i drgań pozwalająca na określenie wewnętrznego stanu odpowiednio rury wymiennika ciepła i sprężarki. Dodatkowa kontrola termograficzna dostarcza informacji na temat doraźnego stanu panelu elektrycznego.

Podczas różnych kontroli zostaną odnotowane wszystkie ślady pogorszenia jakości. Specjalista z firmy Trane będzie wówczas w stanie zasugerować najlepsze rozwiązanie w celu usunięcia aktualnych problemy i szybko przywrócić agregat chłodniczy firmy Trane do optymalnych warunków roboczych.