Αίσθηση άνεσης

Η τερματική μονάδα νερού αποτελεί το τμήμα του συστήματος κλιματισμού που βρίσκεται πιο κοντά στους ενοίκους του κτιρίου. Πρόκειται για το τμήμα που ελέγχει την ποιότητα του αέρα τόσο από άποψη θερμοκρασίας όσο και από άποψη φιλτραρίσματος αέρα. Παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην άνεση των ενοίκων. Η Trane προσφέρει μια πλήρη γκάμα ανταλλακτικών fan coil στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Εξαρτήματα περιβλήματος
 • Φίλτρα αέρα
 • Ηλεκτρικά εξαρτήματα
 • Μοτέρ ανεμιστήρα και φτερωτές ανεμιστήρα
 • Αντλίες συμπυκνωμάτων
 • Θερμοστάτες
 • Στοιχεία
 • Δοχεία αποστράγγισης
 • Βαλβίδα νερού
 • Ηλεκτρικοί θερμαντήρες
 • Εναλλάκτης θερμότητας