Μεγιστοποίηση του κύκλου ζωής του συμπιεστή

Ο συμπιεστής είναι η καρδιά του συστήματος HVAC. Οι συμπιεστές της Trane έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν την υψηλότερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα πολύ ακριβή όρια ανοχής. Το κλειδί για τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής του συμπιεστή είναι η διαχείριση λαδιού.

Το λάδι δεν λειτουργεί μόνο ως λιπαντικό. Πρέπει να ελέγχονται πολλές ακόμη παράμετροι. Το ιξώδες είναι πολύ σημαντικό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το φιλμ λαδιού αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και στη διάλυση λαδιού λόγω της παρουσίας του ψυκτικού. Τα αντιφθορικά πρόσθετα συμβάλλουν στην προστασία του συμπιεστή από βλάβες. Η χημεία λαδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαχείριση εφαρμογών ψύξης, καθώς και για τη διασφάλιση της σωστής κυκλοφορίας και της επιστροφής του λαδιού στο συμπιεστή.

Τα λάδια της Trane ενσωματώνουν πλήρως όλες αυτές τις παραμέτρους και έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να προστατεύουν τους συμπιεστές της Trane. Αποτελούν απολύτως αναγκαίο τμήμα της επιτυχούς λειτουργίας τους.