Πλεονέκτημα κτιρίων Trane

Βιωσιμότητα. Επιτεύχθηκε.

Οφέλη για τον πελάτη

Το κτίριό σας και το σύστημα θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού (HVAC) που διαθέτει αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου της επιχείρησής σας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας, 40 έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού σας για την ενέργεια δαπανάται στη λειτουργία του ψυχροστασίου σας.

Η αποστολή μας με το Πλεονέκτημα κτιρίων Trane είναι σαφής: Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, για να μεταμορφώσετε το κτίριό σας ως προς το κόστος, την απόδοση και το θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Κύρια χαρακτηριστικά

Η σουίτα λύσεων βελτίωσης ψυκτικού συγκροτήματος που ονομάζουμε Πλεονέκτημα κτιρίων Trane έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρέχει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα εγκατάστασης, βελτιώνοντας τη λειτουργία κτιρίων μέσω εξοπλισμού HVAC και ενεργειών εγκατάστασης.

Το Πλεονέκτημα κτιρίων Trane θα μετατρέψει το σύστημα HVAC που διαθέτετε σε ένα σύστημα που διακρίνεται για τα εξής στρατηγικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα:

  • Αξιοπιστία: Η γνώση ότι μπορείτε να βασίζεστε στο σύστημά σας
  • Απόδοση: Αξιοποίηση μη εμφανών τρόπων εξοικονόμησης κόστους
  • Περιβάλλον: Διαχείριση εγκαταστάσεων που είναι θετικές για το προσωπικό σας, αλλά και για το περιβάλλον.

Το Πλεονέκτημα κτιρίων Trane, προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους σας, προσφέρει τρεις στρατηγικές που υποστηρίζονται από μια γκάμα λύσεων:

  • Ανάλυση: Εξαγάγετε βασικά δεδομένα από το σύστημά σας και χρησιμοποιήστε τα για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις
  • Βελτιστοποίηση: Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία του εξοπλισμού που διαθέτετε ήδη
  • Εκσυγχρονισμός: Αξιοποιήστε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας σε στοχευμένες επεμβάσεις, για να αναβαθμίσετε εν μέρει ή συνολικά το σύστημά σας.

Ανεξάρτητα από την ηλικία του κτιρίου σας, το πιθανότερο είναι ότι κατά τη λειτουργία του δεν αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που διαθέτει. Η έξυπνη απόφαση που πρέπει να λάβετε τώρα είναι να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Trane σχετικά με το Πλεονέκτημα κτιρίων Trane και να μας αφήσετε να μεταμορφώσουμε την περιουσία σας.