Εντυπωσιακή ισχύς στη διάθεσή σας

Κατά το χειρισμό του κυκλώματος ψυκτικού μέσου συνήθως απαιτείται ανάκτηση ψυκτικού μέσου. Η Trane προσφέρει μια γκάμα μονάδων ανάκτησης ψυκτικού με ταχύτητες ανάκτησης από 3 kg/mn έως 210 kg/mn, οι οποίες αντλούν γρήγορα και αποτελεσματικά το ψυκτικό από το ψυκτικό συγκρότημα.