Výměníky SureFit

Cívky tvoří nejcitlivější komponentu

Bez ohledu na výrobce vašeho vybavení je nejpravděpodobnější příčinou selhání poškození tepelných výměníků, jako jsou vodní nebo parní cívky, uvnitř i vně budov.
Životnost cívek je již z podstaty omezena. K zajištění efektivního přenosu tepla je nezbytné, aby byly tvořeny tenkými kovy. Tyto kovy jsou neustále vystaveny vnějším i vnitřním vlivům nečistot, okolního prostředí a tlakům vznikajícím neustálým ohříváním a chlazením.

Nejběžnějším průvodním signálem poškození je prosakující cívka. Prosakování postupně způsobí selhání vzduchotechniky a potenciálně také zastaví možnost práce na vašem pracovišti. Dlouhou dobu před prvním prosakováním však začne docházet k postupnému poklesu výkonu systému doprovázeného nárůstem ve spotřebě energie.

Výměna cívky představuje cenově nejvýhodnější způsob:

  • Jak se vyhnout neplánovaným prostojům
  • Jak omezit náklady na neplánovanou údržbu
  • Jak obnovit výkon vaší vzduchotechniky na úroveň “nového” zařízení
  • Jak znovu zajistit efektivitu a snížit náklady na energie

Vysoce kvalitní cívky

Znalosti společnosti Trane a její smysl pro detail jsou zárukou toho, že náhradní cívky SureFit budou dokonale vyhovovat danému využití a fungovat podle vašeho očekávání. Jistota pramenící ze záruky mnoha let provozu bez závad.

Cívky s libovolným využitím, v libovolném zařízení od libovolného výrobce

Bez ohledu na výrobce vašeho vybavení můžete společnosti Trane důvěřovat, že její náhradní díly zajistí nárůst v efektivitě, snížení nákladů za energie a rychlé zprovoznění systému.

Uveďte do souboru PDF podrobné specifikace a odešlete soubor do nejbližší prodejní kanceláře společnosti Trane, která vyhotoví cenovou nabídku.