Trane Building Advantage

Trvalá udržitelnost. Splněna.

Výhody pro zákazníky

Vaše budova a její systém HVAC představují jednu z nejvýznamnějších kapitálových investic vaší organizace. Z pohledu provozu je 40 až 60 % celkového rozpočtu na energie věnováno provozu chladicího zařízení.

Mise programu Trane Building Advantage je jasná: přinést vám služby, nástroje, vybavení a odborné znalosti pro modernizaci vašich budov, pokud jde o náklady, výkon a kladný vliv na životní prostředí.

Hlavní charakteristiky

Sada zlepšovacích řešení, kterou nazýváme Trane Building Advantage, je vyvinuta tak, aby přinášela výsledky na úrovni jednotlivých součástí zařízení a zlepšila provoz budov prostřednictvím zásahů do vybavení systému HVAC a zařízení.

Program Trane Building Advantage promění váš systém HVAC ve strategickou výhodu vaší společnosti:

  • Spolehlivost: Víte, že se na svůj systém můžete spolehnout.
  • Účinnost: Objevte skryté úspory nákladů
  • Životní prostředí: Řízení podniku přínosné pro vaše lidi i Zemi.

Jako reakci na tyto cíle nabízí program Trane Building Advantage tři strategie podporované řadou řešení:

  • Analýza: Získat klíčová data ze systému a použít je k informovanému rozhodování
  • Optimalizace: Dosáhnout optimálního provozu stávajícího vybavení
  • Modernizace: Cílenými zásahy s využitím nejnovějších technologií aktualizovat část nebo celý systém

Ať už je vaše budova nová, středně stará nebo starší, pravděpodobně nevyužívá svůj potenciál naplno. Chytrým rozhodnutím v tuto chvíli je kontaktovat místního zástupce společnosti Trane, seznámit se s programem Trane Building Advantage – a nechat nás přeměnit vaše aktiva.