Maximalizace životního cyklu kompresoru

Kompresor je srdcem systému HVAC. Kompresory Trane byly zkonstruovány tak, aby zaručovaly nejvyšší možnou míru spolehlivosti a účinnosti. Jsou vyrobeny s mimořádnou přesností. Rozvod oleje je klíčem pro optimalizaci životnosti kompresoru.

Olej totiž neslouží pouze k mazání. Je třeba kontrolovat také mnoho dalších parametrů. Viskozita hraje klíčovou roli v tom, zda olejový film odolá vysokým teplotám a ředění v důsledku přítomnosti chladiva. Aditiva, která snižují opotřebení, pomáhají předcházet selhání kompresoru. Chemické vlastnosti oleje jsou důležité ke správě chladicích zařízení a k zajištění správné cirkulace a proudění oleje zpět do kompresoru.

Oleje Trane byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny tyto parametry a chránily kompresory Trane. Mají tedy významný podíl na jejich bezproblémovém provozu.