Program kontrolních prohlídek chladicích jednotek

Přínos pro zákazníka

Spolehlivá, efektivní činnost při nižších provozních nákladech má přímou spojitost se způsobem provádění údržby vaší chladicí jednotky Trane. Program kontrolních prohlídek chladicích jednotek Trane zahrnuje postupné vyhodnocování aktuálního provozního stavu vašeho vybavení. Po získání přesných informací provede příslušný servisní technik společnosti Trane analýzu aktuálního stavu a předá vám podrobnou zprávu včetně doporučení, jak lépe využít výkon chladicí jednotky.

Hlavní charakteristiky

Společnost Trane nabízí buď základní, nebo komplexní program.

Oba programy zahrnují laboratorní analýzu vzorků oleje umožňující vyhodnocení stupně opotřebení součástí a porovnání aktuálních parametrů oleje s původními specifikacemi. Komplexní program zahrnuje analýzy vířivých proudů a vibrací, umožňuje ověřit vnitřní stav trubek výměníku tepla a kompresoru. Dodatečná termografická kontrola poskytuje informace o bezprostředním stavu elektrického panelu.

Během různých prohlídek budou zaznamenány jakékoli známky zhoršení stavu. Odborník společnosti Trane vám doporučí to nejlepší řešení k odstranění problémů a rychlému obnovení optimálního provozního stavu vaší chladicí jednotky Trane.