Usługi Trane Controls

Umowy o wszechstronny serwis systemów zarządzania budynkiem

Korzyści dla klienta: Zapewnianie 100% wydajności

  • Kontrola kosztów eksploatacji
  • Zapewnienie niezawodności systemu
  • Zapobieganie stratom energii
  • Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
  • Komfort pozwalający skupić się na głównej działalności

Regularny serwis elementów sterowania zapewnia nieustający komfort użytkowników i obniża ewentualne koszty eksploatacji i konserwacji. Dzięki regularnemu monitorowaniu i dostosowywaniu ustawień istniejącego systemu sterowania firma Trane pozwala na zarządzanie funkcjonowaniem budynków bez nagłych awarii.
Trane dysponuje fachową wiedzą umożliwiającą optymalizację bezpieczeństwa, komfortu i wydajności wszystkich podzespołów mechanicznych i elektronicznych systemu HVAC.
Oferujemy pomoc w zarządzaniu systemami sterującymi komfortem budynku, aby zapewnić ich optymalne funkcjonowanie. Dzięki programowi usług Trane Controls, każda upływająca minuta przynosi właścicielowi budynku oszczędności energii i optymalizację kosztów.

Najważniejsze cechy

Budynek to złożony układ wzajemnie powiązanych systemów. Z biegiem czasu wiele drobnych modyfikacji może doprowadzić do znaczących zmian w poziomie komfortu, wydajności i bezpieczeństwa. Konserwacja systemów sterowania budynkiem przez firmę Trane jest strategią pozwalającą na utrzymanie całościowej optymalizacji.

Nasi wyszkoleni specjaliści służą informacją na temat wpływu, jaki może mieć wprowadzanie poszczególnych zmian. Mogą także monitorować system i rozpoznawać bieżące objawy, na przykład odchylenie temperatury o 1°C spowodowane 10% wyciekiem w jakimś punkcie systemu. Co najważniejsze, nasi specjaliści będą traktowali system sterowania budynkiem jako zintegrowaną całość i w razie konieczności wprowadzenia zmian wykonają odpowiednie czynności dotyczące programowania, aby zagwarantować, że nie spowodują one negatywnych skutków w innym miejscu systemu.