Υπηρεσίες Trane Controls

Συμβάσεις πλήρους συντήρησης για συστήματα ελέγχου κτιρίων

Οφέλη για τον πελάτη: Διατήρηση καταλληλότητας 100%

  • Περιορισμός λειτουργικού κόστους
  • Διασφάλιση αξιοπιστίας συστήματος
  • Αποφυγή σπατάλης και ζημιών
  • Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς
  • Επίτευξη της απαραίτητης ηρεμίας για επικέντρωση στην ουσία της λειτουργίας ή των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας

Η τακτική συντήρηση οργάνων ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα συνεχή άνεση για τους ενοίκους και το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Με την τακτική επιτήρηση και προσαρμογή του υπάρχοντος συστήματος ελέγχου, η Trane θα επιτρέπει επίσης τη λειτουργία χωρίς βλάβες έκτακτης ανάγκης.
Η Trane έχει την εμπειρία για βελτιστοποίηση της ασφάλειας, της άνεσης και της απόδοσης όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων του συστήματος HVAC.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειρίζεστε τα συστήματα κτιρίου σας, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία τους. Με ένα πρόγραμμα Υπηρεσιών Ελέγχου Trane κάθε λεπτό που περνάει προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιώνει το κόστος ιδιοκτησίας.

Κύρια χαρακτηριστικά

Το κτίριό σας είναι ένα πολύπλοκο σύνολο αλληλένδετων συστημάτων. Με τον καιρό πολλές μικρές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στα επίπεδα άνεσης, απόδοσης και ασφάλειας. Η συντήρηση της Trane για συστήματα ελέγχου κτιρίων είναι η στρατηγική σας για τη διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων.

Οι εκπαιδευμένοι ειδικοί μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει κάθε αλλαγή. Μπορούν επίσης να παρακολουθούν το σύστημά σας και να αναγνωρίζουν στοιχεία, όπως απόκλιση 1oC που προκαλείται από διαρροή 10% σε άλλο σημείο του συστήματος. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι οι μηχανικοί μας θα αντιμετωπίσουν το σύστημα ελέγχου του κτιρίου σας ως ενιαίο σύνολο και, όταν χρειάζονται αλλαγές, θα λάβουν τις κατάλληλες ενέργειες προγραμματισμού για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν αρνητικές επιδράσεις σε άλλα σημεία του συστήματος.